Echtscheiding en ouderschapsplan en alimentatie


Een echtscheiding is een pijnlijke gebeurtenis. Partners nemen afscheid van elkaar maar hebben samen nog veel te regelen. Zakelijke beslissingen en emoties kunnen door elkaar lopen. In deze fase moeten besluiten genomen worden over huisvesting, kinderen, inboedel en financiën.

De mediator kan u begeleiden bij:

  • het opstellen van een echtscheidingsconvenant
  • het opstellen van een ouderschapsplan
  • het verdelen van de inboedel
  • berekenen van alimentatie

Ouderschapsplan:
In de wet die het scheiden van ouders regelt, staan de kinderen centraal. De kinderen zijn de zwakste partij en hebben recht op bescherming. Het is dan allereerst belangrijk dat je als ouders zoveel mogelijk rust rondom de kinderen creëert. Kinderen moeten niet te lang in onzekerheid verkeren. 

  • Hoe ga je de opvoedingstaken samen delen?
    Of de omgang regelen?
  • Hoe moet het met de kosten van de verzorging en de opvoeding?
  • Deze en andere afspraken moet je vastleggen in een ouderschapsplan.


Wat zegt de wet over het ouderschapsplan
Gehuwde en geregistreerde ouders, met of zonder gezamenlijk gezag, en samenwonende ouders met gezamenlijk gezag zijn  wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen.
Zijn alle afspraken geregeld, dan wordt de expertise van de advocaat of notaris ingezet om uw afspraken een juridische en bindende vorm te geven.

Alimentatie:
Na een echtscheiding blijft de verplichting bestaan om voor elkaar en eventuele kinderen te zorgen. Dit heet onderhoudsplicht. Aan deze plicht wordt voldaan door mee te betalen aan de kosten van levensonderhoud, oftewel alimentatie. Meestal is er bij alimentatie sprake van een geldbedrag. Betaalt één van de ex-partners bijvoorbeeld de huur en energierekeningen voor de ander, dan spreken we van alimentatie in natura.
Alimentatieplicht
Er geldt een onderhoudsplicht voor:
getrouwde en geregistreerde partners;
ex-partners; ouders en kinderen.

Er zijn twee vormen van alimentatie:
Kinderalimentatie
Partneralimentatie

Kinderalimentatie:
Leidraad bij het vaststellen van kinderalimentatie is ervoor te zorgen dat het kind er zo min mogelijk op achteruitgaat.
Voor de hoogte van de kinderalimentatiebehoefte voeren Balans Mediation een berekening kinderalimentatie uit.
Spreekt u samen de hoogte van de kinderalimentatie af, dan kan er door de rechter getoetst worden of deze niet te laag is.
Spreekt u niets af, dan stelt de rechter de hoogte vast.
Wij kunnen u voor u de hoogte van de alimentatie volgens de richtlijnen van de rechtbank berekenen.

Partneralimentatie:
Partneralimentatie komt voor, indien de inkomens van beide partners behoorlijk verschillen. U bent vrij samen met uw ex afspraken te maken over de duur en de hoogte. Belangrijk is dat u deze op de juiste wijze vastlegt in een echtscheidingsconvenant. Slaagt u er niet in samen afspraken te maken over alimentatie, dan kunnen we eerst kijken of u door middel van mediation tot een oplossing kan komen, anders zal de rechter deze voor u vaststellen. U kunt in dit geval u bij laten staan door Balans Mediation er is een advocaat en er zijn familiemediators.  Zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie wordt, tenzij anders is afgesproken, jaarlijks wettelijk geïndexeerd.
Vraagt één van de partijen na scheiding een bijstandsuitkering aan, dan zal de Gemeente onderzoeken of de ander een redelijk bedrag aan alimentatie betaalt.

Voorbeeld: Mediation redt huwelijk     

Het huwelijk van Marijke en Frits zit in een dip. Dertien jaar gelukkig getrouwd, maar de laatste jaren uit elkaar gegroeid. Hun huwelijk staat op springen en Marijke gaat naar een advocaat. Ze wil scheiden. De advocaat adviseert mediation, vooral omdat er jonge kinderen bij betrokken zijn. De mediator geeft tijdens de gesprekken beide partijen de gelegenheid om hun grieven naar voren te brengen. Door stoom af te blazen krijgen ze ruimte voor elkaars problemen. Al gauw luisteren ze aandachtig naar elkaar en beiden komen tot de conclusie dat ze constructief moeten denken in het belang van hun kinderen. Frits heeft net een nieuwe baan en dat geeft spanningen. Marijke komt niet aan zichzelf toe door de aandacht die de kinderen van haar vragen. Ze heeft behoefte aan tijd voor zichzelf. Na enkele gesprekken zijn ze weer in staat om naar elkaar te luisteren en tot bezinning te komen. De echtscheiding gaat niet door.

 

Powered by webXpress