Golan Ephrati


mr. Golan Ephrati

MfN Registermediator
Geaccrediteerd Familiemediator
Jurist

"Mijn grootste trigger is het opkomen voor het belang van het kind"


In 2019 heeft Golan zijn rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Groningen afgerond. Vrijwel meteen koos hij voor de mediationopleiding die hij met succes heeft doorlopen. Golan houdt zich bezig met familiemediations.


Tijdens zijn studie verrichtte hij ruim twee jaar werkzaamheden bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland en deed hij reeds ervaring op door het voeren van gesprekken met minderjarigen en het bijwonen van – in beginsel besloten – familiezaken bij de rechtbank. Als kind van gescheiden ouders zit in Golan bovendien een ervaringsdeskundige met relevante bagage aan de mediationtafel.

In veel gevallen wordt een (echt)scheiding als een ingrijpend proces ervaren, zeker wanneer er minderjarige kinderen bij betrokken zijn. U treft in Golan daarom een mediator met empathisch denkvermogen die u met zijn specifieke juridische kennis op een toegankelijke manier begeleidt. Daarbij zal hij te allen tijde het belang van uw kind(eren) als uitgangspunt nemen.


Tot slot heeft Golan ervaring met het professioneel spreken met, en zo nodig het begeleiden van kinderen die betrokken zijn bij een scheidingsproces, hetgeen op een neutrale en kindvriendelijke manier plaatsvindt.
Powered by webXpress