Golan Ephrati


mr. Golan Ephrati

MfN Registermediator
Geaccrediteerd Familiemediator
Geaccrediteerd Arbeidsmediator
Jurist

Vrijwel meteen na het afronden van zijn rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Groningen koos Golan voor de mediationopleiding die hij met succes heeft doorlopen. Golan houdt zich bezig met familiemediations en arbeidsmediations.


Familiemediation

In veel gevallen wordt een (echt)scheiding als een ingrijpend proces ervaren, zeker wanneer er minderjarige kinderen bij betrokken zijn. U treft in Golan daarom een mediator met empathisch denkvermogen die u met zijn specifieke juridische kennis op een toegankelijke manier begeleidt. Daarbij zal hij te allen tijde het belang van uw kind(eren) als uitgangspunt nemen.


Daarnaast heeft Golan ervaring met het professioneel spreken met, en zo nodig het begeleiden van kinderen die betrokken zijn bij een scheidingsproces, hetgeen op een neutrale en kindvriendelijke manier plaatsvindt.

Arbeidsmediation
Het is goed denkbaar dat u in geval van een arbeidsconflict de mogelijkheden niet kunt overzien. Een gesprek met een mediator kan u wellicht helpen, ook als de uitkomst is om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. 

Net als bij een familiemediation wisselen in arbeidsgeschillen de emotionele en zakelijke behoeftes van partijen elkaar af. Van belang is niet alleen tot een oplossing van een zakelijk conflict met elkaar te komen, maar vooral ook om te werken aan een stabiele en hoopgevende toekomst. Golan biedt u deze benodigde mix van empathie en juridisch inzicht graag aan.
Powered by webXpress