Blog Kinderalimentatie

Van cafépraat tot rechtspraak: top 5 aandachtspunten van kinderalimentatie


U gaat scheiden. Dat is op zich al een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen emotioneel, maar ook op het gebied van financiën hebt u een en ander te verduren. Ineens moet u in uw eentje de gasrekening betalen of bent u duizenden euro’s kwijt aan verhuiskosten. U ziet uw kinderen niet meer zeven dagen per week en als klap op de vuurpijl moet u uw ex-partner elke maand kinderalimentatie betalen. De andere kant van de medaille mag echter ook niet onbenoemd blijven: de ouder die het merendeel de kinderen heeft te onderhouden en daarin niet volledig kan voorzien, moet gesteund worden door zijn of haar collega-ouder. Toch kan kinderalimentatie voelen als iets onrechtvaardigs en levert het in sommige gevallen weerstand op. Met behulp van een aantal aandachtspunten kijkt u in het vervolg wellicht anders tegen kinderalimentatie aan.

1. Het afzien van kinderalimentatie is niet mogelijk

Hier is geen discussie over mogelijk. Als ouder hebt u een wettelijke onderhoudsplicht ten aanzien van uw kind. Uitgangspunt is dat uw kind er ondanks de scheiding zo min mogelijk op achteruit mag gaan. De wettelijke onderhoudsplicht verplicht u om de welstand van uw kind zo goed mogelijk intact te houden. Met andere woorden: de wet staat het niet toe dat u afspraken maakt omtrent het afzien van kinderalimentatie. De door u ingeschakelde advocaat of mediator zal daarom nooit meewerken aan een dergelijke regeling. De wettelijke onderhoudsplicht loopt overigens door totdat uw kind 21 jaar wordt. Na die tijd staat het u vrij om uw kind te onderhouden, bijvoorbeeld als hij of zij studeert. Laat u zich wel tijdig informeren, want het op voorhand maken van afspraken over toekomstige studiekosten is niet geheel zonder risico.


2. Kinderalimentatie is geen kijkgeld

De wettelijke onderhoudsplicht blijft hoe dan ook gelden, ongeacht of u wel of geen omgang hebt met uw kind. De denkwijze "ik zie mijn kinderen niet, dus ik betaal niet” is om die reden in strijd met de wet. Geen rechter in ons land die u in het gelijk stelt.

3. Uw situatie is uniek

Uitspraken als "je bent gek dat je zo veel betaalt!” of "krijg jij zo weinig aan kinderalimentatie?” zult u wellicht op verjaardagen, bij de kapper of in uw favoriete kroeg wel eens gehoord hebben. Bedenkt u zich altijd dat uw situatie (en die van uw kinderen en ex-partner) zeer waarschijnlijk niet dezelfde is als die van uw vriend of vriendin. Van belang voor de berekening zijn onder andere het inkomen van u en uw ex-partner, de wijze waarop de verdeling van de kinderen geregeld is en – mogelijk – het inkomen van nieuwe partners mits deze getrouwd of geregistreerd partners zijn.

Bij het berekenen van kinderalimentatie zijn de volgende uitgangspunten van belang:


Behoefte van de kinderen: hoeveel kosten de kinderen per maand? 

Deze welstand wordt volgens Nibud-normen bepaald aan de hand van het netto besteedbaar gezinsinkomen, met andere woorden: wat had u als gezin te besteden tot het moment dat u uit elkaar ging? Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met het aantal kinderen en de leeftijd van uw kinderen.


Draagkracht van de ouders: hoeveel kunt als ouders missen per maand?

Als ouder dient u naar draagkracht te voorzien in de behoefte van uw kinderen. Echter dient u als ouder ook in uw eigen levensonderhoud te moeten kunnen voorzien. Om die reden wordt niet uw volledige inkomen geïnterpreteerd als zijnde beschikbaar voor kinderalimentatie, maar slechts een deel daarvan. Vervolgens wordt een draagkrachtverhouding gemaakt, waarin de draagkracht van beide ouders met elkaar wordt vergeleken (dit kan bijvoorbeeld zijn 60%/40%).


Zorgkorting: de korting die u krijgt als u feitelijk al verblijfskosten betaalt

Indien u kinderalimentatie betaalt aan uw ex-partner, dan betaalt u zowel voor de verblijfskosten (huisvestingskosten en boodschappen) als voor de verblijfsoverstijgende kosten (denkt u aan fietsen, boeken, kleding et cetera). Op de momenten dat de kinderen bij u verblijven, draagt u feitelijk al de verblijfslasten van uw kinderen. Kortom: indien u omgang hebt met uw kinderen, komt u in aanmerking voor een zorgkorting, welke varieert van 5% tot 35%.

4. Co-ouderschap houdt niet in dat er geen alimentatie moet worden betaald

"Wij hanteren een ‘week op/week af’-regeling, dus dan hoeven we geen alimentatiebedrag af te spreken!” Dat is niet het geval. Immers, het uitgangspunt is dat uw kinderen bij uw ex-partner dezelfde welstand moeten kunnen hebben als bij u. Het mag niet zo zijn dat ze bij de ene ouder elke avond biefstuk eten en bij de andere ouder genoegen moeten nemen met een ‘broodje tevredenheid’. Verdient u beduidend meer of minder dan uw ex-partner en ziet u de kinderen even vaak? Dan moet het gebrek aan draagkracht bij de minstverdienende ouder gecompenseerd worden in de vorm van kinderalimentatie.

5. Tip: laat u zich altijd informeren over de berekening

Het berekenen van alimentatie is lastiger dan het doen van belastingaangifte. Het is geen schande als u niets begrijpt van de bedragen! Kiest u er voor om te gaan scheiden via een MfN Register Mediator met de accreditatie familiemediation? Deze professionals hebben kennis van alimentatieberekeningen. Vraag daarom altijd om uitleg! Dit kunt u doen bij Balans Mediation, zelfs als u al gescheiden bent en een herberekening wenst, bijvoorbeeld indien zich een wijziging van omstandigheden heeft voorgedaan.

Powered by webXpress