Familiemediation

Familie mediation bij Balans Mediation


Familie mediation is een vorm van mediation die zich onder andere richt op echtscheidingen al dan niet met (minderjarige) kinderen, ontbinding geregistreerd partnerschap, beëindiging samenwoning, familiekwesties en problemen in relaties. Dit soort conflicten kunnen zich vaak jaren voortslepen en in toenemende mate pijn en verdriet voor de betrokkenen met zich meebrengen. In dit soort conflictsituaties geldt vaak dat hoe eerder wordt ingegrepen hoe beter. Mediation is een effectief middel om de negatieve spiraal te doorbreken, een begin te maken aan het herstel van relaties en werkbare oplossingen te vinden voor de toekomst.


Neem vrijblijvend contact op met de mediators van Balans Mediation

de rol van de familiemediator


Bij Balans Mediation vinden we het belangrijk dat we zowel op het emotionele en relationele als ook op inhoudelijk gebied de juiste begeleiding kunnen bieden. Daarom zijn onze mediators gespecialiseerd in het familierecht en hebben zij zakelijke kennis om u van begin tot eind te begeleiden in uw kwestie. Daarnaast is het de taak van de mediator om een veilige en vertrouwde sfeer te creëren.

Redenen om te kiezen voor familie mediation bij Balans Mediation?


Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor mediation in het geval van een familieconflict.

(Minderjarige) kinderen


Ten eerste kan het zo zijn dat (minderjarige) kinderen betrokken zijn bij een familieconflict. Kinderen voelen de spanningen van zo’n conflict feilloos aan en wanneer niet tijdig zorg wordt gedragen voor een veilige situatie, kan dit vergaande gevolgen hebben voor de kinderen. Ter bescherming van de kinderen zet de mediator het belang van de kinderen altijd centraal zodat het kind niet onnodig wordt beschadigd in de conflictsituatie.

Hanteren van emoties


Ten tweede biedt de mediator alle betrokkenen handvaten om hun emoties te hanteren en deze richting de ander(en) te verwoorden. Emoties kunnen in dit soort conflicten hoog oplopen en sudderen vaak al maanden of jaren. Het is daarom van groot belang dat emoties de tijd en ruimte krijgen die ze verdienen.

Begeleiding zakelijke aspecten bij een familieconflict


Ten derde komen er vaak zakelijke aspecten kijken bij familieconflicten. Om het niet onnodig nog ingewikkelder te maken, kan de mediator ook hier uitleg en begeleiding bieden. Zo kan de mediator bijdrage aan een duurzame oplossing. Vaak wordt een oplossing neergelegd in schriftelijke stukken. Het is dan van groot belang dat deze inhoudelijk kloppen en zijn afgestemd op uw specifieke situatie. Bij ingewikkelde juridische of zakelijke vraagstukken schuift onze advocaat desgevraagd aan. Dit is bij de prijs inbegrepen.

Verbeteren van de communicatie 


Ten vierde heeft de mediator als doel om de communicatie (ook op langere termijn) te verbeteren tussen de betrokkenen. Zo kan ook buiten de mediation om gewerkt worden aan relatieherstel en een duurzame oplossing. Betrokkenen krijgen in feite tijdens de mediation tools om na afloop van het mediationtraject zelfstandig op een constructieve manier met elkaar te communiceren.

Betrokken partijen bij Familie Mediation


Bij een familieconflict zijn minimaal twee maar meestal meerdere personen direct betrokken. Doordat familieconflicten veelal complex zijn van aard zijn, zien we dat er vaak meer dan twee partijen betrokken zijn bij het betreffende conflict. Denk hierbij aan echtgenoten, ouders, kinderen, personen in relatie tot familie en bedrijf en erfgenamen. Het is daarom van groot belang dat de juiste personen aan tafel zitten om zo een effectief een familieconflict op te lossen. Daarom wordt aan het begin van een traject altijd met zorg gekeken hoe het conflict in elkaar steekt en wie de betrokken partijen zijn. Daarbij is het wel van belang dat iedereen zich prettig voelt om bij elkaar in een ruimte te zitten tijdens de mediation.

Hoe werkt familie mediation?


In het geval u in een situatie zit waarbij u denkt dat familie mediation een uitkomst zou bieden, kunt u ons bellen op 050-3110304 of via onderstaand button contact met ons opnemen. Wij voorzien u dan van alle relevante informatie voor uw specifieke situatie. Indien vervolgens wordt gekozen voor een mediationtraject is het van belang dat wij alle betrokken partijen kort gesproken hebben en pijlen wij of alle betrokkenen bereid zijn om te beginnen aan een mediationtraject. Niemand kan verplicht worden om aan tafel te zitten. Vervolgens wordt een eerste mediationgesprek gepland. Hierin wordt een ieder de gelegenheid gegeven om zijn of haar verhaal te doen over het conflict. Zo kan de mediator zich een beeld vormen van het conflict en kan aan partijen teruggegeven worden hoe het traject er ongeveer uit gaat zien. Daarnaast wordt de mediationovereenkomst behandeld in de eerste mediationbijeenkomst. Hoelang een traject duurt is lastig aan te geven en loopt per geval sterk uiteen. In de vervolggesprekken wordt steeds aan één of meerdere aspecten van het conflict gewerkt om het gewenste resultaat te bereiken. Het uiteindelijke resultaat kan op verschillende wijzen vastgelegd worden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. Ook kan ervoor gekozen worden om het resultaat niet vast te leggen indien dit niet nodig is. Wat in uw betreffende situatie geschikt is, leggen wij aan u voor. De uiteindelijke keuze laten we uiteraard aan u.

Hoe kan Balans Mediation helpen met oplossen van familieconflicten?


Binnen Balans Mediation beschikken wij over jarenlange ervaring in familieconflicten. Onze mediators zijn gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Dit maakt dat we u kunnen voorzien van relevante informatie. Daarnaast hebben we veel ervaring met emoties die kunnen spelen bij een familieconflict. Hierdoor kunnen we betrokken partijen handvatten aanreiken om met hun emoties om te gaan en op welke manier zij deze op een voor andere partijen begrijpelijke manier kunnen ventileren. Tot slot zijn wij deskundig als het gaat om het op schrift stellen van de gemaakte afspraken.Indien de stukken naar de rechtbank gezonden moeten worden, doet onze eigen advocaat dit en wordt u tijd en kosten bespaard om zelf een advocaat in de arm te nemen.

Informatie


Wilt u meer informatie over mediation bij een familieruzie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord en helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op!


Powered by webXpress