Hoe werkt het


Samen oplossen


Mediation is het samen oplossen van een conflict, met de hulp van een neutrale, vakbekwame conflictbemiddelaar: de mediator. 

Vrijwilligheid, onpartijdigheid en vertrouwelijkheid

-  Deelname aan mediation is vrijwillig maar niet vrijblijvend.   
   Cliënten dienen zich in te zetten om oplossingen te vinden en zich 
   aan de gemaakte afspraken te houden.
-  De mediator is onpartijdig, zij (ver)oordeelt niet. Het is haar 
   professionele opdracht om cliënten zo goed mogelijk te begeleiden 
   en te ondersteunen in het bedenken en vinden van hun eigen  
   oplossing.
- Tijdens de bemiddeling (en daarna, tenzij anders afgesproken) 
   geldt geheimhouding. Dit heeft als voordeel dat cliënten vrijuit 
   kunnen praten.

Mediationproces

Het mediationproces begint met een overeenkomst, waarin de  cliënten en  de mediator afspreken dat ze proberen het geschil gezamenlijk, via mediation op te lossen. Het proces is flexibel. De mediator brengt vastgelopen communicatie weer op gang en stimuleert partijen tot overleg. Zij kiest geen partij, maar helpt de  cliënten in hun onderhandelingsproces. Hún belangen en toekomst staan daarbij voorop. 

Creatieve oplossingen

Via mediation komen vaak creatieve oplossingen tot stand, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Zowel in persoonlijke als in zakelijke conflicten. De mediation wordt afgesloten met een overeenkomst, waarin de samen gemaakte afspraken zijn vastgelegd. De praktijk toont aan dat mediation een hoge kans van slagen heeft.

Procedure

Indien sprake is van een procedure  ligt deze tijdens de mediation tijdelijk stil. De reguliere procedure treedt weer in werking als u het ondanks de mediation niet of slechts gedeeltelijk met elkaar eens wordt.


Powered by webXpress