Ziekteverzuim

BEGELEIDING DOOR MEDIATION BIJ ZIEKTEVERZUIM IN GRONINGEN


Een arbeidsconflict brengt stress met zich mee, en een gevolg hiervan kan zijn ziekteverzuim op het werk binnen bedrijven. Het tegengestelde is ook waar: stress kan leiden tot een arbeidsconflict. Bij 80 tot 90 % van arbeidsmediations speelt ziekteverzuim binnen bedrijven een rol. Wanneer mediation in geval van ziekteverzuim wordt ingezet, werken partijen onder begeleiding van de mediator toe naar re-integratie van de werknemer. Het blijkt ook dat er vaak een taboe rust op het bespreekbaar maken van dergelijke kwesties. Het meestal kortdurend verzuim doet zich steeds opnieuw voor totdat de bom barst en er daadwerkelijk sprake is van een conflict. Meestal komen wij dan als mediator voor bedrijven in de regio Groningen in beeld. De registermediators van Balans Mediation kunnen echter ook al voordat de zaak echt geëscaleerd is, ingeschakeld worden. In een rustig gesprek met de betrokkenen kunnen dan afspraken gemaakt worden om de situatie te verbeteren. Deze afspraken worden neergelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze bevat vaak een stappenplan om tot de gewenste eindsituatie te komen alsmede de wederzijdse verplichtingen van werkgever en werknemer.

Vele oorzaken van ziekteverzuim die kunnen tot overspanneheid of burn-out zijn:


  • niet gehoord en gezien worden
  • gebrekkige interne communicatie
  • slechte collegiale verhoudingen
  • pesten op de werkvloer
  • te veel of te zwaar werk

Hoe herken je Burn-Out?

Bij overspannenheid heeft men veel stressklachten, maar er is nog steeds sprake van energie om door te gaan. Er is vaak een korte termijn oorzaak: men heeft gedurende een aantal maanden onder hevige druk gewerkt. Bij een burn-out is er sprake van een periode van langdurige uitputting op fysiek, mentaal, emotioneel niveau. Men kan de confrontatie niet aan en er is geen sprake meer van energie.

Checklist stressklachten.

Kosten:

De kosten van het voorkomen van een burn-out zijn minimaal vergeleken met de kosten voor een werkgever als een werknemer met een burn-out thuis komt te zitten. De gemiddelde tijd van ziekteverzuim op het werk bij een burn-out bedraagt 80 dagen. Een ziekteverzuimdag kost de werkgever ongeveer €250 per dag! Wij merken dat er nog vaak verwarring is onder werkgevers binnen bedrijven over wat zij voor hun medewerkers met een burn-out  kunnen doen. Ook medewerkers weten niet wat zij van hun werkgevers kunnen verwachten. Wij kunnen u veel kosten besparen door onze deskundige begeleiding of mediation voor bedrijven in en om Groningen in te zetten, of gebruik te maken van onze coach binnen Balans Mediation. Wij kunnen u begeleiden bijarbeidsconflicten, burn-out , stress preventietrainingen en leiderschapscoaching.

Informatie

Wilt u meer informatie over mediation en coaching bij verzuim en reïntegratie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord en helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op!


Powered by webXpress