Kindgesprek

Het kindgesprek: de jeugd heeft de toekomst!


Indien u scheidt, dan scheiden uw kinderen mee. Voor kinderen is en blijft de scheiding van ouders een lastige en ingrijpende situatie. Het belang van uw minderjarige kind(eren) staat in scheidingssituaties bij Balans Mediation centraal. Sterker nog: het is verplicht om kinderen te betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Het is om die reden van belang dat er goed naar uw kind(eren) wordt geluisterd. Een kindgesprek kan daarbij helpen. Kinderen vanaf de leeftijd van twaalf jaar – uitzonderingen daargelaten – worden door de rechtbank uitgenodigd om gehoord te worden over de aanstaande (echt)scheiding van hun ouders. Twee problemen doen zich dan echter voor, want een bezoek aan de rechter kan als ingrijpend worden ervaren. En hoe zit het met kinderen die jonger zijn dan twaalf? Balans Mediation staat daarom graag klaar voor uw kind, ongeacht de leeftijd van het kind. Omdat wij van mening zijn dat elk kind in een scheiding een stukje aandacht verdient, is het mogelijk om – op verzoek van uw kind – een kindgesprek te plannen. Dit gesprek vindt plaats op een laagdrempelige manier en in een veilige setting. Een kind voelt zich uiterst loyaal aan beide ouders. Helaas komt het vaak voor dat deze loyaliteit tijdens (en vooral ná) de scheiding in het geding is. Een veelvoorkomende fout is de bewering dat het kind vanaf een bepaalde leeftijd mag kiezen waar het woont: bij mama of bij papa. Een vraag als "bij wie woon je het liefst?” zal door de professionals van Balans Mediation tijdens een kindgesprek dan ook niet worden gesteld. Het tegendeel is het geval: het kind bepaalt welke woorden het gebruikt. Hij of zij mag zelf bepalen wat voor hem of haar belangrijk is en zal daarbij niet in een loyaliteitsconflict komen. De mediator luistert op een neutrale manier naar de behoefte van het kind. Het belangrijkste: kinderen mogen en kunnen alles zeggen wat ze denken en voelen, zonder daarbij een beslissing te hoeven nemen. Tot slot: het kindgesprek is vertrouwelijk. Dit betekent dat het kind zelf bepaalt wat er van het kindgesprek wordt teruggegeven. Het is bijvoorbeeld ook goed mogelijk dat het kind de behoefte voelt om te praten over de scheiding van zijn of haar ouders, maar liever niet heeft dat de ouders te zien of te lezen krijgen wat er inhoudelijk besproken is.

Powered by webXpress