Arbeidsmediation


Arbeidsconflicten kosten een hoop negatieve energie, maar ook tijd en geld. 
Deze conflicten hebben ook negatieve uitstralingseffecten op andere delen van de organisatie.
Dat is onder meer nadelig voor de arbeidsmotivatie en het leidt op den duur tot verminderde productie.
Daarom is het zaak om het conflict zo snel mogelijk op te lossen, zodat de zaken in uw organisatie weer doorgang kunnen vinden. 
Niemand zit bij een arbeidsconflict te wachten op langslepende juridische procedures met alle financiële gevolgen van dien en een vaak 
onzekere uitkomst.

Heeft u als werknemer een geschil met uw werkgever, of heeft u als werkgever te maken met ziekteverzuim?
Komt u samen niet tot een passende oplossing? 
Dan is het verstandig om een onafhankelijke partij, in de vorm van een arbeidsmediator, in te schakelen.
 
Arbeidsmediation richt zich op het oplossen van conflicten op het werk zowel op individueel-, team- en organisatieniveau.

Een arbeidsconflict kan betrekking hebben op:

  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Arbeidsinhoud
  • Arbeidsverhoudingen
  • Arbeidsomstandigheden
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Ziekteverzuim
  • Reïntegratie
  • Beëindiging arbeidscontract
  • Medezeggenschap

Als mediator helpen wij cliënten om weer met elkaar in gesprek te komen en samen een oplossing te bedenken waar ze beiden achter kunnen staan. Zowel de werknemer als de werkgever kan de eerste stap zetten richting verandering van de ongewenste situatie.
http://www.debestemediation.nl/arbeidsmediation

 


Voorbeeld: Mediation voorkomt W.I.A

De Arbodienst verwijst werknemer en werkgever naar mediation. Er is sprake van een arbeidsconflict. Door wederzijds onbegrip zijn er dusdanige spanningen dat de werknemer al enige tijd ziek thuis is. Beide partijen willen snel tot een oplossing komen; de medewerker omdat het conflict ook privé gevolgen heeft, de werkgever omdat hij belang heeft bij een snelle terugkeer van de medewerker. Tijdens het mediationproces  - waarin de mediator optreedt als gespreksleider -  inventariseren de partijen de belangen en eventuele mogelijkheden tot verandering. Na een viertal gesprekken hebben zij de oplossing voor hun conflict gevonden en zijn beiden tevreden.

 

Informatie
Wilt u meer informatie over mediation bij arbeidsconflicten? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord en helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op!


Powered by webXpress