Wat is mediation


 

Cliënten zoeken samen met de mediator, die deskundig is op het terrein van conflicten, emoties en communicatie, naar oplossingen. Het gaat hierbij niet alleen om het oplossen van geschilpunten, maar ook om de relatie tussen betrokkenen te behouden. Daarom is het belangrijk de kwaliteit van de communicatie te verbeteren. Hierdoor wordt de kans op nieuwe conflicten in de toekomst kleiner en de vaardigheid om met verschillen van mening om te gaan groter. 

Mediation laat de betrokkenen in hun waarde en streeft altijd naar een duurzame oplossing. Hierbij gaat het niet om 'gelijk krijgen' en 'winnen', zoals bij een juridische procedure het geval is. De mediator spant zich in om ieders belangen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. 

Het is belangrijk dat beide 'partijen' gemotiveerd zijn het conflict of geschil samen op te lossen. Mediation vraagt om een actieve inzet. De mediator is geen scheidsrechter en doet geen uitspraak over het geschil of conflict. Zij begeleidt de betrokkenen in hun overleg en onderhandelingen.

 


Powered by webXpress